Wat is levende historie
Levende historie is een stichting met verschillende projecten die de geschiedenis in (rijks)monumenten in Amersfoort laat beleven door het vertellen van 'echte' verhalen.
Verhalen kun je op verschillende manieren vertellen. In de Mannenzaal en het Burgerweeshuis zijn bewoners uit vervlogen tijd nog in levende lijve aanwezig. Ze vertellen geen verhaal, nee, ze spreken met de bezoekers over hun wel en wee van het dagelijkse leven.
Deze 'bewoners', de rolspelers, kruipen in de huid van mensen van toen.
Ze hebben zich verdiept in de geschiedenis van de tijd van en vóór 1907 (Mannenzaal) en 1600 (Burgerweeshuis).
Ze spelen een persoon. Iemand die in die tijd geleefd zou kunnen hebben.
Het is heel goed mogelijk om een 'echte' persoon, iemand die werkelijk geleefd heeft, te spelen.

De spelers hebben geprobeerd of proberen zoveel mogelijk over hun gekozen rol te weten te komen: hoe leefde hij/zij, waar woonde ze, wat voor werk deed hij of zij. Waren ze getrouwd? Waren er kinderen? Leefden die allemaal nog?
De spelers vertellen het de bezoekers, alsof ze het zelf hebben beleefd.
Vraag aan een weeskind:" hoe is het met je moeder?" en het antwoordt: "Goed." dan zit hij niet in zijn rol, want het antwoord moet natuurlijk zijn: "Mijn moeder is dood juffrouw, mevrouw, zal ik u vertellen hoe dat is gekomen?"


Ten behoeve van de verantwoording zijn de volgende documenten beschikbaar:

Jaarverslagen
2014

2015

ANBI-gegevens

Beleid/jaarplanContactgegevens
Stichting Levende Historie

Secretariaat

Zuidsingel 49
3811HC, Amersfoort
mail@levendehistorie.nl

KvK: Amersfoort 32074543
RSIN: 814801122

Rabobank IBAN
NL24RABO 0123095921

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: hr Hein Bekking,
Secretaris: mevr. H.Baars
Penningmeester: hr. E van der Veer
Lid: hr. Ron van Sonsbeek
Lid: hr. Henk Schipper

Het bestuur vergadert één keer per 6 weken.

Eénmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan alle medewerkers.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Levende Historie Amersfoort :

Het jaarlijks zichtbaar maken van de historische wortels van Amersfoort door

  1. het organiseren van projecten levende geschiedenis
  2. samenwerken met organisaties die een eigen bijdrage leveren aan de doelstelling
  3. Fondsenwerving ter realisering van de doelstelling en werkzaamheden
  4. Het doen laten uitvoeren en/of coördineren van passende uitingen van levende historie in brede kring van de activiteiten

Werkzaamheden

1) Onder de verantwoordelijkheid van de stichting vallen de volgende projecten:

Het spel in (rijks)monumenten

  • Het Burgerweeshuis in 1600
  • Stampij in de Toren in 1590
  • De Mannenzaal in 1907

2) het actief deelnemen aan het breed toeristisch overleg in de gemeente Amersfoort met alle daarbij betrokken partijen.

3) actief benaderen van nieuwe sponsoren,
het verkrijgen van aanvullende inkomsten door merchandising,
het verkrijgen van (incidentele) subsidies ten behoeve van nieuwe projecten

4) actief meedenken en meedoen aan stedelijke projecten

5) het opzetten en doen laten uitvoeren van educatieve projecten

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen betaalde medewerkers. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.