Persbericht

Levende Historie in de Mannenzaal kan doorgaan.

 
Als gevolg van de samenwerking tussen het Pieters- en Bloklands Gasthuis (de eigenaar van de
Mannenzaal) en de samenwerkende musea Amersfoort-in-C (de beoogde programmeur voor de
Mannenzaal) leek er in de toekomst geen plaats meer te zijn voor het spel van Levende Historie.
Dat hebben de gastelingen niet op zich laten zitten. Ogenblikkelijk brachten zij een petitie tot behoud
van het spel in het veld, en boorden zij het netwerk van contacten aan.
Het resultaat van dit alles is dat er – in goed overleg – afspraken zijn gemaakt tussen de drie partijen:
het Gasthuis, de Musea en Levende Historie over de toekomst. Dat betekent dat over drie jaar de
samenwerking van de musea en Levende Historie zal uitmonden in een programmering waarin zowel
het museale van de Mannenzaal als het historisch spel tot hun recht zullen komen. In de
tussenliggende twee jaren zal het spel in de zomermaanden als vanouds gespeeld worden op 4 of 5
dagen van de week. En wie weet – nog wel eens vaker.
We willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft, bijvoorbeeld met één van de 2300
handtekeningen, of op welke andere manier ook.
Bovenstaande ontwikkeling betekent ook dat er weer plaats is voor nieuwe spelers. Dus voelt u er
voor om mee te doen in een enthousiast team van spelers – meld u aan via de website
 

www.levendehistorie.nl

met het contactformulier.

U krijgt een gedegen opleiding en speltraining, dus toneelervaring is niet nodig. En voelt u zich te
jong? Dan is het spel van het Burgerweeshuis misschien een goed idee – voor alle leeftijden!