Wat is Levende Historie

Levende Historie is in 1993 gestart als een project van het museum Flehite.
De kapel en de Mannenzaal waren in 1987 stevig gerestaureerd en klaar voor bezoek. Bezoek met aandacht voor de wel zeer unieke status van het complex: een laat middeleeuws gebouw dat vrijwel ongeschonden de eeuwigheid heeft/had doorstaan. Net als het oorspronkelijke, eikenhouten interieur stammend uit 1536.
Museum Flehite startte in de Mannenzaal een historisch spel in dit zeer bijzonder decor. 
De keus viel op 1907, omdat dat het laatste jaar was dat de Mannenzaal nog in gebruik was. 
In 1999 werd het spel overgedragen aan de nieuwe stichting Levende Historie.

In 2005 is een tweede decor toegevoegd: de regentenkamer van het Burgerweeshuis in Amersfoort. Het tijdperk waarin het rollenspel plaatsvindt is 1600. De laatste geestelijke is uit het klooster Mariënhof verdwenen, het stadsbestuur gaf het klooster een wereldlijk doel, het oude weeshuis werd verruild voor een nieuw onderkomen in een deel van oorspronkelijke klooster. Een weeshuis voor kinderen van burgers van Amersfoort. Niet te verwarren met het stadskinderhuis dat door het ‘College voor Armen Noodhulp’ in 1717 voor arme wezen is gesticht.
De weeshuizen fuseerden in 1804.

De Mannenzaal en het Burgerweeshuis zijn voorbeelden van ‘levende geschiedenis’:

Levende historie – levende geschiedenis – Is een educatief overdrachtsmiddel waarbij rolspelers in de 1e persoon invulling geven aan historische personages. Op een ongedwongen en persoonlijke manier neemt de rolspeler de bezoeker mee terug in de tijd.

De rolspelers ‘acteren’ zo naturel mogelijk. Ze zijn bezig met alledaagse bezigheden in hun eigen historische omgeving of vertellen op een eenvoudige manier over hun dagelijks leven. De persoonlijke ervaring van zowel het personage als de bezoeker staat centraal. De personages geven geen ‘geschiedenisles’, maar door middel van gesprekjes met bezoekers geven zij op een ongedwongen en vanzelfsprekende manier ongemerkt veel informatie. Rolspelers die bezig zijn met de gewone dagelijkse beslommeringen hoeven minder uit te leggen. Hoe anders koffiezetten vandaag de dag gaat dan 100 jaar geleden wordt dan bijvoorbeeld al snel duidelijk. (goedopstreek.nl).

Tevens stonden een aantal jaren de Barthelomeusmarkt en de historische zondagen op het programma.

In 2017 is ‘Stampij in de Toren’ toegevoegd. Een spel dat torenbeklimmers kennis laat maken met het verschijnsel ‘heksenjacht’. 
Nieuwe activiteiten staan op het programma en zullen in de loop van de komende jaren verder ontwikkeld worden.

Statuten en gegevens

Doel

De Stichting Levende Historie heeft als doel:

het jaarlijks zichtbaar maken van de historische wortels van Amersfoort en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De Stichting verwezenlijkt haar doel onder meer door:

  • Organiseren van projecten levende geschiedenis
  • Samenwerken met organisaties die een eigen bijdrage leveren aan de doelstelling
  • Coördineren van passende uitingen van levende geschiedenis en het verzorgen van bekendheid in brede kring van de activiteiten van Levende Historie Amersfoort

Contactgegevens Stichting Levende Historie

Secretariaat
Zuidsingel 49
3811HC, Amersfoort

Gebruik voor berichten het contactformulier op deze pagina.

KvK: Amersfoort 32074543
RSIN: 814801122
Rabobank IBAN
NL24RABO 0123095921

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Henk Schipper,
Secretaris: Hennie Baars,
Penningmeester: Adri de Bruijn
Lid: Hein Bekking,
Lid: Sylvia van Dijk
Lid: Carla Nonkes
Lid: Annelies Roozen

Eénmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan alle medewerkers.

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen betaalde medewerkers. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Beleidsplan 2023-2025

Jaarverslag 2021

Balans en resultatenrekening 2021


Niet spelen, toch bijdragen?

Dat kan.

De Stichting Levende Historie is een organisatie van vrijwilligers.
Zij is volledig afhankelijk van bijdragen van derden om de projecten in stand te kunnen houden.

Elke bijdrage helpt de stichting enorm. Dat kan dus zijn door middel van een schenking/gift of een jaarlijkse donatie. Het is ook mogelijk een onderdeel, bijvoorbeeld een bepaalde rol of persoon, te ‘adopteren’.

Tijd voor actie!


Vindt u het belangrijk dat initiatieven, projecten die de stad Amersfoort nog mooier maken, in stand gehouden  worden?  Schroom niet, de spelers, bestuur en de stad zijn u zeer dankbaar.

Stort uw bijdrage op

rek.ening NL24RABO 0123095921
ten name van Stichting Levende Historie Amersfoort onder vermelding van uw specifieke bijdrage. Bijvoorbeeld: gift, Burgerweeshuis, ondermoeder Mannenzaal etc.

En U bewijst ons en de stad een grote dienst.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Voor vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier gebruiken